SEXUÁLNE VYKORISŤOVANIE

Obchodovanie s ľuďmi existuje v rôznych formách na celom svete. Je to skrytá, ilegálna činnosť, zvyčajne prepojená s organizovaným zločinom. Každý rok sa tisícky žien na celom svete stanú obeťami sexuálneho vykorisťovania. Nútená prostitúcia vynáša obchodníkom s ľuďmi 12 miliárd ročne.

FILM DVE MALÉ DIEVČATÁ

Dve malé dievčatá je krátky animovaný film, ktorý má za cieľ chrániť najmä dievčatá a mladé ženy, ale aj všetkých mladých ľudí pred nebezpečenstvom novodobého otroctva. Skutočný príbeh dvoch dievčat upozorňuje na fatálne dôsledky na život tých, ktorí padli do rúk obchodníkov s ľuďmi.Cieľom kampane Dve malé dievčatá je informovať mladých ľudí a širokú verejnosť o závažnom a rastúcom fenoméne moderného otroctva a podnietiť ľudí k väčšej ostražitosti a citlivosti na to čo sa okolo nás deje.