KAMPAŇ DVE MALÉ DIEVČATÁ

Kampaň „Dve malé dievčatá“ spustila Slovenská katolícka charita v novembri 2014 a v spolupráci s partnerskými organizáciami sa ju snaží rozšíriť medzi ohrozené skupiny a osloviť čo najväčší počet mladých ľudí.

Hlavným prvkom kampane je trojminútový animovaný film, ktorý sa zameriava na obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Kampaň je zacielená hlavne na mladé ženy, ktoré varuje pred možnými rizikami cestovania do zahraničia.

Film dopĺňa vzdelávacia príručka, ktorá má slúžiť učiteľom a sociálnym pracovníkom ako praktická pomôcka, hlbšie oboznámiť s problematikou a umožniť prácu s témou.

Zvolená forma vzdelávania názorne a zaujímavo približuje problematiku obchodovania s ľuďmi, zároveň poskytuje priestor na diskusiu. Film Dve male dievčatá je silným a prístupným nástrojom prevencie v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Súčasťou kampane sú školenia pre pedagógov a sociálnych pracovníkov, interaktívne workshopy pre žiakov a študentov a filmové večery spojené s diskusiou. Aktivitami chceme osloviť školy, školské zariadenia, detské domovy, komunitné a pastoračné centrá, ako aj širokú verejnosť. Cieľom je aby sa kampaň v spolupráci s partnerskými organizáciami dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí.

O FILME

Film „Dve malé dievčatá“ prináša pravdivý príbeh dvoch dievčat, Jany a Márie, ktoré padli do rúk obchodníkov s ľuďmi. Vo filme sú zobrazené dva najtypickejšie spôsoby akými rafinovaní obchodníci lákajú svoje potenciálne obete. Zameriava sa na vykorisťovanie na prostitúciu. Film poukazuje na to, že nezáleží na prostredí z ktorého človek pochádza, nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi sa môže týkať každého z nás. Obe dievčatá si iba želali, aby sa splnili ich sny a túžby po lepšom živote. Po vylákaní do zahraničia boli Jana a Mária prinútené stať sa prostitútkami. Máriu bratranec predal do erotického klubu a Janu priateľ, do ktorého sa zaľúbila, predal pasákovi. Sen o krásnej budúcnosti sa tak dievčatám premenil na nočnú moru.

ÚSPECHY KAMPANE