Gift box vo svete

„GIFT box“ (darčeková škatuľa) je unikátny projekt, ktorý predstavuje jedinečný prostriedok pre vzbudenie záujmu o rozhovor, zvýšenie povedomia a podniknutie krokov v oblasti boja proti zločinu obchodovania s ľuďmi medzi rôznymi zainteresovanými stranami občianskej spoločnosti. Projekt bol vytvorený tak, aby mohol byť upravený pre použitie v rôznych krajinách celého sveta. V súčasnej dobe sa projekt GIFT box realizuje vo Veľkej Británii, Brazílii a Slovenskej republike a plánuje sa jeho rozšírenie na Novom Zélande, v Spojených štátoch amerických a v niekoľkých ďalších krajinách.

Globálna iniciatíva OSN pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (UN.GIFT) a STOP THE TRAFFIK odštartovali tento projekt na Olympijských hrách 2012 v Londýne. Kampaň GIFT box viedla k výraznému zvýšeniu povedomia; predstavila ľuďom problematiku obchodovania s ľuďmi a inšpirovala ich k ďalším krokom. Viac ako pol milióna ľudí sa zastavilo pri GIFT boxe na jednom z dvadsiatich miest konania športových podujatí po celom Londýne, ako aj na ďalších miestach súvisiacich s Olympiádou. Viac ako 10000 ľudí z 98 krajín sa po rozhovore s niektorým z 350 vyškolených GIFT box dobrovoľníkov inšpirovalo natoľko, že sa prihlásili na odber ďalších informácií o tom ako pomôcť v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Úlohou dobrovoľníkov zapojených do kampane GIFT box bolo zvýšiť povedomie o probléme obchodovania s ľuďmi, ako aj ponúknuť príležitosť a priestor na rozhovor a zmenu postoja k nemu. Niektorí ľudia tiež zistili, že práve GIFT box je miestom, kde sa nemusia báť hovoriť o tom ako sa oni sami stali obeťami obchodovania s ľuďmi, či o podozreniach o obchodovaní iných potenciálnych obetí a dokonca sa rozprúdili aj konverzácie, ktoré, ako dúfame, v budúcnosti povedú k rozbitiu medzinárodných gangov obchodníkov s ľuďmi.

Kampaň GIFT box Brazília zasiahla úplne novú cieľovú skupinu. STOP THE TRAFFIK a UN.GIFT spolupracujú na projekte so Sekretariátom sociálnej pomoci a ľudských práv Ministerstva zahraničných vecí a s Medzinárodnou organizáciou práce. S nadšením sme sledovali spustenie kampane a príchod GIFT boxu do ulíc Rio de Janeiro v lete 2013.

Veľké akcie, akými sú napríklad významné medzinárodné športové podujatia, znamenajú výzvu a príležitosť pre rôzne záujmové skupiny. Zvýšená koncentrácia ľudí pri takýchto akciách totiž predstavuje širší dopyt po rozmanitých službách, ako aj možnosť zvýšeného dopytu po skrytých ilegálnych aktivitách vrátane obchodovania s ľuďmi, ktorí sú zneužívaní na poskytovanie týchto služieb. Príležitosť, ktorá sa nám naskytuje, vzniká z potenciálu odhaliť tento problém; zvyšovať povedomie a šíriť osvetu, ktorá povedie k realizácii takých krokov, že úspešná prevencia sa stane celosvetovou skutočnosťou.

Zhromaždenie informácií o tejto trestnej činnosti vedie k identifikácii obetí a k narušeniu zaužívaných metód/praktík obchodníkov. STOP THE TRAFFIK a UN.GIFT vedú rozvoj iniciatívy GIFT box a nasledujúcich 10 rokov budú spolupracovať s lokálnymi partnermi, zameriavajúc sa najmä na veľké športové podujatia, ako aj na ďalšie relevantné udalosti, kľúčové polohy alebo na nadviazanie projektovej spolupráce.

Máme veľkú radosť z toho, že sa Slovenská katolícka charita pripojila ku kampani GIFT box a vyrobila „darčekovú krabicu“, ktorú prinesie do priestorov škôl, mestských úradov, obchodných centier, kostolov ku všetkým komunitám žijúcim na Slovensku, za účelom predchádzať obchodovaniu s ľuďmi v týchto komunitách. Obchodovanie s ľuďmi sa deje na Slovensku, vo Veľkej Británii, v Brazílii, každá krajina je poznačená týmto trestným činom. Spoločne môžeme vytvoriť globálne hnutie budovania povedomia a podnikania krokov na úrovni miestnej komunity; sieť partnerov – občianskej spoločnosti, vlády a kontrolných orgánov – spolupracujúcich s cieľom narušiť a ukončiť celosvetové praktiky umožňujúce nákup a predaj ľudských bytostí.

Viac informácií o GIFT boxe v iných krajinách na: http://www.stopthetraffik.org/campaign/giftbox

Ruth Dearnley, STOP THE TRAFFIK CEO: „Obchodovanie s ľuďmi je strašný zločin. V STOP THE TRAFFIK veríme v úlohu a silu komunít v ktorých žijeme, že zohrajú svoju rolu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Ale tiež potrebujeme spolupracovať s vládou, podnikateľmi, kontrolnými orgánmi a ďalšími organizáciami, ktoré pracujú v rámci svojich sietí po celom svete.“

GIFT box je jedinečný spôsob ako sa zomknúť a spolupracovať. Je to spôsob ako priniesť túto ťažkú tému do našich spoločenstiev a umožniť spoluprácu mnohým rôznym partnerov. Musíme si počínať dobre a musíme nájsť spôsoby, ako by ľudia nielen dostali tento odkaz, ale aj niečo pre zastavenie obchodovania s ľuďmi urobili. Spolu môžeme zastaviť obchodovanie s ľuďmi.

Jantine Werdmuller von Elgg
Global Project and Development Coordinator
STOP THE TRAFFIK

www.stopthetraffik.org
www.ungiftbox.org