PROGRAM

17:30 Otvorenie festivalu (Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity)

17:40 Úvod k téme obchodovania s ľuďmi – Jantine Werdmuller von Elgg, STOP THE TRAFFIK (globálne) / Andrea Bezáková, SKCH (lokálne)

18:00 Premietanie filmov - Niku, Výlet, Hovorme o sexe

18:25 Krátke predstavenie kampane Dve malé dievčatá

          Premietanie filmov Dve malé dievčatá, 0800 800 818

19:00 Panelová diskusia – moderuje Stana Buchowska
          panelisti:
          Jozef Halcin (Ministerstvo vnútra SR)
          Jantine Werdmuller von Elgg (STOP THE TRAFFIK)
          Andrea Bezáková (Slovenská katolícka charita)
          Zuzana Vatráľová (IOM)

19:20 Otázky & odpovede

19:50 Premietanie filmu – Sumangali

20:30 Networking
Partneri