HOSTIA

PANELOVÁ DISKUSIA


ANDREA BEZÁKOVÁ /s. Bohdana/ je zakladateľkou a garantkou projektu „STOP obchodovaniu s ľuďmi“, ktorý funguje v SKCH od r. 2008. Pomoci obetiam obchodovania sa venuje viac ako 10 rokov, začala v Nemecku v organizácii Solwodi, neskôr pôsobila v Prahe na projekte Magdala, na Slovensku v zariadení pre obete násilia. Je členkou expertnej skupiny na boj proti obchodovaniu s ľuďmi pri MVSR a venuje sa tiež psychoterapii v smere Logoterapia a existenciálna analýza a traumaterapii.

SVĚTLANA PORCHE je pôvodom z Ukrajiny, od r. 1998 žije v Českej republike. V Arcidiecéznej charite Praha viedla od roku 2003 poradňu pre utečencov a migrantov a pracovala tiež na projekte Magdala so zameraním na reintegráciu zahraničných obetí obchodovania s ľuďmi do spoločnosti. Od roku 2005 je v Arcidiecéznej charite Praha vedúcou Strediska migrácie.

JOZEF HALCIN je poslanec Mestského zastupiteľstva v Malackách. Je riaditeľom odboru prevencie kriminality na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ktorý tiež zabezpečuje úlohy vyplývajúce z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

NICHOLAS OGOU pochádza z Beninu. Na Slovensku študoval a neskôr sa tu oženil a založil rodinu. Je absolventom manažmentu a riadenia, odborník v oblasti asistencie, tvorbe a manažovaní európskych projektov. Založil Agentúru podporovaného zamestnávania v Somotore a pôsobí ako terénny sociálny pracovník v rómskych komunitách.

ŠPECIÁLNI HOSTIA


BRANISLAV ŠKRIPEK je členom Európskeho parlamentu, kde pôsobí vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a v Delegácii pre vzťahy s Izraelom. Na európskej úrovni sa venuje tiež problematike obchodovania s ľuďmi. Je aktívny ako evanjelizátor a tlmočník, angažuje sa vo vedení verejných evanjelizačných kampaní, formovaní malých kresťanských spoločenstiev, osobnom tútorstve, redakčnej a publikačnej činnosti.

JAN VILLARUBIA sa dostala do sveta pornopriemyslu cez inzerát, keď ostala sama ako matka troch detí úplne bez peňazí. Napriek bolesti, únave a stresu musela robiť všetko podľa pokynov, inak by nedostala zaplatené. Keď sa s tým rozhodla skončiť, prišli vyhrážky producentov. Z pornobiznisu sa jej napokon podarilo dostať s pomocou Nadácie Pink Cross. Dnes chodí po svete a svedčí o zvrátenosti porna a o utrpení jeho aktérov. Jej životnou misiou je zachraňovať mladých ľudí pred závislosťou na pornografii.
PartneriMediálni partneri