PROGRAM

17:00 Otvorenie festivalu (Generálny sekretár SKCH)
          Premietanie filmov – Michael , Môj priateľ Ivor

17:30 Úvod k téme obchodovania s ľuďmi – Nútená práca
          Světlana Porche (Arcidiecézna charita Praha)
          Premietanie filmu Stromkári

18:40 Panelová diskusia – moderuje Andrea Bezáková (SKCH)
          hostia: Jozef Halcin (Ministerstvo vnútra SR)
          Světlana Porche (Arcidiecézna charita Praha)
          Nicolas Ogou (terénny sociálny pracovník)
          Otázky & odpovede

19:35 PRESTÁVKA

19:50 Branislav Škripek: Problematika obchodovania s ľuďmi z pohľadu Európskeho parlamentu.
          Premietanie filmu – Hovorme o sexe

20:15 Úvod k téme obchodovania s ľuďmi – Sexuálne vykorisťovanie
          Andrea Bezáková (SKCH)
          Premietanie filmu – Chcela by som byť...

20:30 Jan Villarubia: Svedectvo bývalej pornoherečky o svete sexbiznisu
          Otázky & odpovede

21:30 Ukončenie festivalu
          Networking
PartneriMediálni partneri