PO FESTIVALE 2015

DRUHÝ ROČNÍK FESTIVALU OPÄŤ ÚSPEŠNÝ

Téma novodobých otrokov tentokrát rezonovala v Košiciach, kde sa v piatok 16. októbra konal druhý ročník filmového festivalu Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi. Slovenská katolícka charita (SKCH) ho tu usporiadala vďaka podpore Ministerstva vnútra SR a spolupráci s anglickým partnerom Unchosen a Arcidiecéznou charitou Košice.

V doobedňajších hodinách bol program určený pre žiakov stredných škôl a zastúpené boli: Hotelová akadémia, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola technická a SSOŠ Bukovecká, odbor sociálno-výchovný pracovník. Približne 150 študentom boli premietnuté filmy a formou prezentácie, interaktívnej besedy a cvičeniami im boli priblížené fakty a mýty o obchodovaní ako aj jeho jednotlivé formy v lokálnom i globálnom merítku. V rámci prevencie boli poučení o rizikách a odporúčaniach pri cestovaní za prácou do zahraničia a možnostiach vlastnej aktívnej pomoci v boji proti novodobému otroctvu.

Večerný program pre širokú aj odbornú verejnosť otvoril, rovnako ako ranný pre školy, generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Festival „Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi“ priniesol tento rok Košičanom hneď v úvode nové filmy na tému nútenej práce, ktorá je pre tento kraj a súčasný trend vysoko aktuálna a na ňu nadviazala panelová diskusia so vzácnymi hosťami odborníkmi pracujúcimi v oblasti pomoci obetiam obchodovania, ako aj prevencie a sociálnej práce na Slovensku i v zahraničí. Účastníkom bol ponúknutý tiež priestor na otázky, ktorí naplno využili.

Pri vstupe do Kulturparku ľudí uvádzali do témy tematické fotografie ilustrujúce rôzne formy zotročenia. V rámci sprievodného programu bol vo foyer umiestnený GIFT-box, najskôr zatvorený ako gigantická darčeková krabica, ktorá návštevníkov vítala pri vstupe do sály a počas prestávky, tak ako ráno, až po prvotnom oboznámení sa s témou obchodovania mali ľudia počas prestávky už možnosť nahliadnuť dnu. Otvorený GIFT-box s príbehmi oklamaných obetí na vnútorných stenách ľudí presvedčil o prázdnote a zradnosti lákavých sľubov a hesiel, ktoré slúžia na upútanie pozornosti, avšak zostávajú len na povrchu. Podujatie ponúklo návštevníkom aj možnosť podporiť jedno zo zariadení chráneného bývania pre obete obchodovania prostredníctvom príspevku na ručne vyrobené kabelky, vankúšiky či vianočné dekorácie.

Po prestávke europoslanec Branislav Škripek oboznámil s problematikou obchodovania z perspektívy Európskej únie a potom séria krátkych filmov uviedla do ďalšej veľkej témy , akým je sexuálne vykorisťovanie. Tento tematický okruh ako aj celý program zakončila a účastníkov hlbšie do kresiel posadila Jan Villarubia, bývalá porno-herečka, ktorej svedectvo o temných praktikách sex-biznisu miestami mrazilo. Jan uviedla tento zážitok aj vďaka záujmu a kladeným otázkam za veľmi silný a emotívny.

Po tejto veľmi náročnej až vyčerpávajúcej téme boli návštevníci pozvaní na malé občerstvenie a pohár vína v rámci záverečného networkingu. Celkovo registrovaných účastníkov bolo 140, no sála s kapacitou 200 miest bola v závere celkom plná, čo nás ako organizátorov veľmi teší.

Veríme, že si ľudia odniesli domov okrem silných zážitkov aj odhodlanie pomôcť v boji proti obchodovaniu s ľuďmi – na začiatok šírením príbehov, ktoré videli a počuli. Aj takto môžeme prelomiť ľahostajnosť svoju a svojho okolia a začať napĺňať odkaz festivalu: SPOLU PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI. Pretože chceme žiť vo svete, v ktorom ľudia nebudú predávaní a kupovaní.
PartneriMediálni partneri