HOSTIA

PANELOVÁ DISKUSIA


ANDREA BEZÁKOVÁ /s. Bohdana/ je zakladateľkou a garantkou projektu „STOP obchodovaniu s ľuďmi“, ktorý funguje v SKCH od r. 2008. Pomoci obetiam obchodovania sa venuje viac ako 10 rokov, začala v Nemecku v organizácii Solwodi, neskôr pôsobila v Prahe na projekte Magdala, na Slovensku v zariadení pre obete násilia. Je členkou expertnej skupiny na boj proti obchodovaniu s ľuďmi pri MVSR a venuje sa tiež psychoterapii v smere Logoterapia a existenciálna analýza a traumaterapii.

JOZEF HALCIN sa prevencii kriminality venuje viac ako 10 rokov v rámci Ministerstva vnútra. Od roku 2012 je riaditeľom odboru prevencie kriminality na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ktorý sa zameriava na aktivity súvisiace s prevenciou obchodovania s ľuďmi a rovnako zabezpečuje aj ďalšie úlohy vyplývajúce z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Dlhodobo a intenzívne podporuje občianske iniciatívy a preventívne kampane o problematike obchodovania s ľuďmi.

MIKE EMBERSON sa v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi pohybuje viac ako 12 rokov. Pracoval na pozícii zástupcu riaditeľa v organizáciách Salvation Army (Armáda spásy), Migrant help a Genesis Consultancy. Stál na počiatku rozvoja vôbec prvých služieb pomoci pre obete obchodovania v Severnom Írsku a pre mužské obete v Škótsku a založil prvé zariadenie utajeného bývania. V súčasnosti je riaditeľom pomáhajúcej organizácie Medaille trust, ktorá má 5 zariadení vo Veľkej Británii a venuje sa tiež osvete a zvyšovaniu povedomia o novodobom otroctve.
Partneri

Mediálni partneri