PROGRAM

17:00 Otvorenie festivalu (Generálny sekretár SKCH)

          Premietanie filmov – Niku, Hovorme o sexe, Chcela by som byť...

17:30 Úvod do témy obchodovania s ľuďmi - Andrea Bezáková (SKCH)

          Premietanie filmov – Môj priateľ Ivor, Výlet, Michael

18:20 Veľká Británia – krajina s najvyšším počtom vykorisťovaných Slovákov
          – Mike Emberson (Medaille trust)

18:35 PRESTÁVKA

18:50 Premietanie filmu Na Boží obraz

19:35 Panelová diskusia *
          Otázky & odpovede

          Premietanie filmu IVAN

20:45 Ukončenie festivalu
          Networking


* moderuje Hugo Gloss (SKCH)
Panelisti
/ hostia:
          Andrea Bezáková - sr. Bohdana (Slovenská katolícka charita)
          Jozef Halcin (Ministerstvo vnútra SR)
          Mike Emberson (Medaille Trust)
Partneri

Mediálni partneri